عکس خورش کدو سبز با گوشت
منیژه
۳۹
۲.۸k

خورش کدو سبز با گوشت

۶ خرداد ۰۰
🔘 داستان کوتاه

"الفبای حق ‌کُشی"

- خانم "الف" به بانک می‌رود، نوبت می‌گیرد.

شماره‌اش ۱۳۵ است.

همان‌جا دوستش را می‌بیند که سه ساعت زودتر از او آمده و دو شماره در دستش دارد.

یکی ۲۴ و یکی ۲۵

شماره ۲۵ را از او می‌گیرد و کارش را زودتر از ۱۱۰ نفر دیگر انجام می‌دهد و خوشحال بانک را ترک می‌کند.!

- آقای "ب" راننده تاکسی است.
هر روز دقایقی را فریاد می‌زند تا مسافرانش تکمیل شده و حرکت کند.
امروز باران شدیدی می‌آمد.
آقای "ب" کسی را سوار نمی‌کرد و می‌گفت که فقط دربست می‌رود.!

- خانم "پ" پنجره را باز می‌کند و زیرسفره‌ای را داخل کوچه می‌تکاند.!

- آقای "ت" در اتوبان می‌بیند که همه‌ی ماشین‌ها در ترافیک سنگینی هستند.
وارد شانه‌ی خاکی می‌شود و از چند صد نفر جلو می‌زند و بعد به داخل صف ماشین‌ها می‌آید.!

- خانم "ث" فروشنده است.
کیفی می‌فروشد با قیمت ۲۰ هزار تومان.
توریستی از همه جا بی‌خبر می‌آید که کیف را بخرد.
قیمت را می پرسد.
در جواب می‌شنود: ۶۰ هزار تومان.!

- آقای "ج" کارمند است.
در ساعتی که اوج کار است و مراجعین صف کشیده‌اند، در اتاقش را بسته، چایی می‌ریزد و می‌نشیند کنار همکارش برای گپ زدن.!

این مثال‌ها را تا آخرین حرف الفبا هم می‌شود ادامه داد...

یک لحظه با خودتان رو راست باشید و بپذیرید؛
بیشتر ما به اندازه "توان‌مان" متجاوزیم و دیکتاتور و ضایع کننده‌ی حق دیگران.!!

حالا شما بیا و این مردمی که تجاوز به حق دیگری را هر روز و هر روز تمرین می‌کنند بگذار به عنوان مسئول یک کشور!

اختلاس، دزدی و سوءاستفاده، طبیعی‌ترین نتیجه‌ی ممکن خواهد بود.

─┅─═इई 🌸🌺🌸ईइ═─┅─
...
نظرات