عکس آپساید داون زردآلو

آپساید داون زردآلو

۳ هفته پیش
قرار با مینا جانم😍😘
https://sarashpazpapion.com/user/5fe1f05c4dcd16.50219138

با دستور خوب حدیث جان😎😍عکسم اگه شب نبود قشنگ تر میشد اما اگه میخواستم صبر کنم تا صبح فقط از کاغذ روغنی زیرش میتونستم عکس بگیرم🤦‍♀️😂
...