عکس رشته پلو(مرغ)
solitude>
۹۶۷
۲k

رشته پلو(مرغ)

۱۷ تیر ۰۰
سلام سلام دلبرا 😍💞🙉
چه خبرا؟خوبین 😍💞👻🙉
روزتون مرغی و جوجه ای 🐔🐣🐤🐥شوخی بی مزه ای بود🤣🤣🤣🤣🤣😐
رشته پلو دلبر جان من😁
آخ با مرع خوردم چه حالی هوممممم 🤤🤤🤤🤤
امیدوارم همیشه سالم سرحال باشید خدانگهدار 😍💞
...
نظرات