عکس شیرینی گل محمدی(دانمارکی)
شربت آلبالو + چای آلبالو
منیژه
۶۰
۲.۹k

شیرینی گل محمدی(دانمارکی) شربت آلبالو + چای آلبالو

۱۸ تیر ۰۰
🔘 داستان کوتاه

بخونید, قابل تامل

پسربچه اي "پرنده زيبايي" داشت.

او به آن پرنده بسيار" دلبسته" بود.
حتي شبها هنگام خواب، قفس آن پرنده را كنار رختخوابش مي گذاشت و مي خوابيد.

اطرافيانش كه از اين همه "عشق و وابستگي" او به پرنده باخبر شدند، از پسرك حسابي كار مي كشيدند.

هر وقت پسرك از كار خسته مي شد و نميخواست كاري را انجام دهد، او را "تهديد" مي كردند كه الان پرنده اش را از قفس آزاد خواهند كرد و پسرك با "التماس" مي گفت:
"نه، كاري به پرنده ام نداشته باشيد، هر كاري گفتيد انجام مي دهم."

تا اينكه يك روز صبح برادرش او را صدا زد كه برود از "چشمه" آب بياورد و او با سختي و كسالت گفت:
خسته ام و خوابم مياد.

برادرش گفت:
"الان پرنده ات را از قفس رها مي كنم...!!

پسرك "آرام و محكم"گفت:
خودم ديشب "آزادش كردم" رفت، حالا برو بذار راحت بخوابم كه؛

"با آزادي او خودم هم آزاد شدم."

اين "حكايت" همه ما است.
تنها فرق ما، در "نوع پرنده اي" است كه به آن دلبسته ايم.

👈 پرنده بسياري پولشان، بعضي قدرتشان، برخي موقعيتشان، پاره اي زيبايي و جمالشان، عده اي مدرك و عنوان آكادميك و خلاصه شيطان و نفس... هر كسي را به چيزي بسته اند و "ترس از رها شدن" از آن، سبب شده تا "ديگران" و گاهي "نفس خودمان" از ما "بيگاري كشيده" و ما را رها نكنند.

* پرنده ات را آزاد کن *

─┅─═इई 🌸🌺🌸ईइ═─┅─
...
نظرات