عکس ته چین و مرغ
sama
۲۹
۳۶۳

ته چین و مرغ

۱۹ تیر ۰
#ته_چین
#مرغ
اونقدر قوی باش تا بتونی رها کنی، و اونقدر صبور باش
تا بتونی منتظر چیزهایی باشی که ارزوشون و داری😍
...
نظرات