عکس مانتی سیب زمینی
خانم حسین اقا
۱.۱k
۱.۶k

مانتی سیب زمینی

۲۴ تیر ۰۰
امان از این شام و ناهار که نمیدونی چی درست کنی🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤕🤕🤕
پریشب داشتم چرخ میزدم دیدم ااا چه خوشمزه است 😋😋
درست کردم انصافا خوشمزه بود
ماست هم توش ۱حبه سیر زدم
سالاد هم به درخواست همسر کدو خورد کردم توش😋😋😋
عکسم میبینی چه دلبر شده🥰🥰🥰
...
نظرات