عکس کوکی شکلاتی ساده
لطفاً کپشن خوانده شود
مصی
۳۴۷
۳.۸k

کوکی شکلاتی ساده لطفاً کپشن خوانده شود

۲۶ تیر ۰۰
این خوشگلا با رنگ پودری خوراکی خانگی با دستور خودم درست کردم این کوکی ها تا سه ماه در فریزر قابل نگهداری است ومیتوانید به جای مرنگ از این کوکی شکلاتی استفاده کنید واما اینا ماجرا دارند برای تولد یه خوشگل خانوم هست
با دستور خودم اینم لینک دستور
https://sarashpazpapion.com/recipe/7e4b94a417589348c149704991d1d385
...
نظرات