عکس کیک تولد
مامسین
۵۳
۶۹۷

کیک تولد

۵ مرداد ۰۰
کیک از بیرون بود امسال حوصله هیچی نداشتم فقط ژله خودم درست کردم،😁 بخاطر اینکه دل کوچیکشون نشکنه .. و عکس دوم بچه ها هستن و سوم فاجعه قبل تولد که خدا رحم کرد و قسمت خالی کمد افتاد رو بچم یعنی جایی که لباس آویز میکنیم ،😢😢😢
...
نظرات