عکس شله زرد

شله زرد

۳ شهریور ۰
#قرار_گروهی
این شله زرد رو برای عید غدیر پختم اما خب به خاطر قرار گروهی فرستادم😇
...