عکس کوکی شکلات چیپسی

کوکی شکلات چیپسی

۸ شهریور ۰
سلام عزیزان.روزتون به خیر و نیکی💜
🔹 جبران خليل جبران در كتاب پيامبر می‌گوید:
"فرزندان شما به حقيقت فرزندان شما نيستند؛ آن‌ها دختران و پسران زندگی‌اند در سودای خويش...
آن‌ها از كوچه وجود شما گذر مي‌كنند اما از شما نيستند، اگرچه با شمايند، به شما تعلق ندارند.
عشق خود را بر آن‌ها نثار كنيد، اما انديشه‌هايتان را براي خود نگه داريد. زيرا آن‌ها را نيز براي خود انديشه‌اي ديگر است.
جسم آن‌ها را در خانهٔ خود مسكن دهيد اما روح آنان را آزاد گذاريد زيرا روح آنان در خانهٔ فردا زيست خواهد كرد كه شما حتي در رويا نمي‌توانيد به ديدار آن فردا برويد...
ممكن است تلاش كنيد كه شبيه آن‌ها باشيد اما مكوشيد كه آنان را مانند خود بار بياوريد زيرا زمان به
عقب باز نخواهد گشت و با ديروز درنگ نخواهد كرد."
#کوکی-شکلات-چیپسی
...
نظرات