عکس نان شیر نارگیل
hadis-soltani
۰
۳.۱k

نان شیر نارگیل

۱۶ شهریور ۰۰
«باید خوابید، مدتها خوابید، خود را رها کرد و دیگر فکر نکرد.»

- آلبر کامو
...