عکس کیک خیس شکلاتی

کیک خیس شکلاتی

۱۹ شهریور ۰
هیچگاه ؛

دل آنان که بیصدا
گریه می کنند را
نشکنید
اینها کسی را
برای پاک کردن
اشک هایشان
نـــدارند...

#حسین_پناهی
...
نظرات