عکس کاچی
ترنم و طلوع
۴۲
۷۸۰

کاچی

۲۳ شهریور ۰
#قرار گروهی. کاچی یا تاسوی سیستانی محتویات: زیره سبز. رازیانه. تخم شوید. دارچین هل. کمی زنجبیل . گل گاو زبان. آرد گندم کره محلی . عسل گردو زعفران و نبات
...
نظرات