عکس گراتن سیب زمینی
فاطمه بانو
۳۰
۱.۳k

گراتن سیب زمینی

۲۸ شهریور ۰۰
🖤 هنگام مشاجره با ⁣همسرمان چطور رفتار کنیم که رابطه‌مان خراب نشود؟

⁣🔹⁣از بحث فرار نکنید یا طفره نروید:

🔸⁣طفره رفتن از حل مسائل، آنها را از تپه‌‌ای کوچک به کوهی از مشکلات تبدیل خواهد کرد و هر چیزی به دعوایی بزرگ تبدیل می‌شود.

⁣🔹تفاوت‌هایتان را بپذیرید

🔸⁣در اغلب اوقات ممکن است که برای مسئله‌ی شما پاسخی مشخص وجود نداشته باشد. گرچه ممکن است که شما دیدگاه‌هایی کاملا متضاد داشته باشید، اما دیدگاه‌های هر دوی شما ارزشمند هستند و باید به آنها توجه شود.

⁣🔹واکنش‌تان را کنترل کنید:

🔸هنگامی که خشمگین هستید و بعد سروکله‌ی سایر احساسات منفی پیدا می‌شود، وقفه‌ای در بحث‌تان ایجاد کنید و خودتان را آرام کنید. بحث در اوج عصبانیت نتیجه‌ای جز دلخوری و دلشکستگی نخواهد داشت.

#همسرانه
...
نظرات