عکس کیک اسفنجی
نیکا
۲۵
۱.۴k

کیک اسفنجی

۷ مهر ۰
#کیک_اسفنجی
#کیک_اسفنجی_خامه ای#برچسب _خوراکی#طرح_گسل#سنگهای_تزیینی
سفارشی برای تولدیک سوارکارقهرمان👌😍


زندگی همهمه
مبهمی از
رد شدن خاطر هاست
هر ڪجا خندیدیم
هر ڪجا خنداندیم
زندگی آنجاست
بی خیال همه تلخی ها....
...
نظرات