عکس آش رشته
کورد بانو
۱.۲k
۲.۱k

آش رشته

۱۳ مهر ۰۰
##کارگروهی
#آشپزی به وقت عشق##

دوستان عزیزم میدونم خیلی خیلی ساده ارزش لایک کردن نداره ولی من فقط هدفم همراهی با دوستان عزیزم هیچ وقت از هیچ کسی نخواستم کارامو لایک کنه بخدا فقط لطف شما دوستانه به من از تک تک شما عزیزان سپاسگزارم شما برام خیلی عزیز هستین بخدا بعضی وقتا بچه‌ها هام انقدر عجله دارن واسه خوردن بچه هام هم غذا های ساده بیشتر دوستدارن مثلا این آش رشته چکارکنم وقتی ساده بخورن اسراف کنم هرکی دوست نداره میتونه لایک نکنه ممنون میشم
💐🥀💐💐🥀
کپشن

مادر.دختري چوپان بودروزها دخترکچلويش راب پشتش ميبست ب دنبال گوسفندان ميرفت ي روز گرگ به گوسفندان حمله ميکندوبره اي را ميبردمادر دختررااز پشتش بازميکند وروي سنگي ميگذاردوبه دنبال گرگ از کوه بالاميرود ودرکوه گم ميشودديگرکسي مادررا نديد چوپانها دخترک را ديدن وبردند دختر بزرگ شد درکوه وصحرا دنبال مادرش ميگشت گلهاميبيند از جاي پاي مادر ميرويدگلها بوي مادرش را ميدهندانها را ميچيندخشک ميکند به عطاري ميفروشد عطار ب بيمار ميدهد شفا پيدا ميکندروزي عطار گفت دختر جان نام گلها چيس دخترک جواب داد گل بو مادران
...
نظرات