عکس فسنجان با گوشت قلقلی و کدوحلوایی

فسنجان با گوشت قلقلی و کدوحلوایی

۲۷ مهر ۰۰
#فسنجان
به به خورشت فسنجان خوشمزه با دستور خودم. من توی فسنجان یکم هم کدو حلوایی میریزم که طبع گرم گردو رو بگیره
اینم لینکش.
https://sarashpazpapion.com/recipe/7b98b53b3821c0b6d29bd0c05fca3ac1
...
نظرات