عکس باتر کریم شکلاتی بدون تخم مرغ
لطفاً کپشن خوانده شود
مصی
۱۵۴
۳.۶k

باتر کریم شکلاتی بدون تخم مرغ لطفاً کپشن خوانده شود

۲ آبان ۰
عیدتون مبارک 🌹🌹🌹
کیک شکلاتی با فیلینگ خامه موزی وتزیین روی کیک باترکریم با دستور خودم اینم لینک دستور
https://sarashpazpapion.com/recipe/6a215da64ba5e22c8884050fd6512361
...
نظرات