عکس  بال سوخاری
 قبل مبتلا به کورنا 
???
کورد بانو
۶۲۶
۲k

بال سوخاری قبل مبتلا به کورنا ???

۳ آبان ۰۰
نگیداونجا هم دست از آشپزی بر نداشته
ارسال ساعت ۲۳ شب


گفتم بماند به یادگاری توی تخت بیمارستان

از همین جا خدایا شکر برای داشته هات که دادی؟وندادی شکر که دوباره بهم لطف کردی که درکنار خانواده دوستانم که تک تک همه انها بهم لطف دارن دوباره زندگی میکنم خدا یا هزاربار شکر
الله اکــــْــــــبࢪْ 🕋
‌.
.
"خُــــــــــدا بزرگـــ💖 است "
من آنقدر کوچکم
کهْ
هراس از آیندهْ
نمیگــــــــــذارد
اعتماد کنـــــــــــ♥️ــــم
بهْ
خالقــــــــــ🌿ـــــَم


وازتمام شما ها سپاس گزارم که تنهام نذاشتید
فقط بایدبگم دوستتتون دارم
ان شاءالله شاهد خوشبختی عزیزاتون و خودتون
سلامتی خانواده باشید

ببخشید چند روز با نیت رایگان اومدم فقط از حالم بگم براتون

همیشه امید مهربانی دوستی شادی که میتونید به بقیه حال خوب بده از هیچ کس دریغ نکن
حتی تو جانم

...
نظرات