عکس کیک سیب و دارچین
رویا۱۳۴۸
۷۷
۱.۲k

کیک سیب و دارچین

۱۵ آبان ۰
من امروز خودم را می بخشم.

من امروز خودم را به خاطر همه اشتباهاتی که کرده ام، همه کارهایی که انجام داده ام و امروز میدانم که به زندگی ام آسیب زده است می بخشم.

من امروز خودم را به خاطر کارهایی که انجام نداده ام و نمی دانستم که باید انجام می‌دادم می بخشم...
من امروز خودم را به خاطر کارهایی که انجام ندادم و می دانستم که باید انجام می دادم می بخشم...
من امروز خودم را به خاطر درگیر شدن در رابطه های اشتباه می بخشم...
من امروز خودم را به خاطر درگیر نشدن در رابطه های درست می بخشم...
من امروز خودم را به خاطر سهل انگاری ها در رابطه هایم، به خاطر کم کاری ها و بی توجهی هایم، به خاطر خود مرکز بینی هایم در رابطه هایم می بخشم...
من امروز خودم را به خاطر کم کاری هایم، کوشش نکردن ها و تنبلی هایم می بخشم...
من  تمامی گذشته ام را می بخشم و از امروز زندگیم را بدون خود سرزنشی و عذاب وجدان آغاز می کنم...
من گناه کار نبودم...
رفتارهای من برآیندی از ژنتیک من، تربیت پدر و مادرم و اتفاقات دوران کودکی ام بود...
من گناه کار نبودم، من ناآگاه بودم از شیوه های درست تر زندگی کردن..
من گناه کار نبودم، من ناتوان بودم از اجرای روش های بهتر برای زندگی کردن...
من امروز خودم را عادلانه تر نقد می کنم و همه دلایل اشتباهاتم را کنار هم می بینم، .من امروز اراده ام را به عنوان یکی از دلایل اشتباهاتم می بینم نه همه دلایل
من امروز با خودم و گذشته هایم همدلی می کنم و با خودم مهربان تر حرف میزنم...
شما هم اینکار را بکن چون خیلی حالت خوب میشه مثل من

#انواع کیک#کیک سیب و پارچین#دستور خوب کاربر گرامی شایلی
...
نظرات