عکس  pumpkin pancakes

pumpkin pancakes

۴ هفته پیش
#شیرینی_کاکا_کدو
بازم کاکا😅ولی اینبار سفارشیه🤪چون ک کاکاهای قبلی خیلی ب دهن مزه کرده بود😍30 تا کاکا شد ولی تو عکس همشو نزاشتم🥰اینبار سه برابر مواد درس کردم.از ۱۰ صبح تا ۳ بعذازظهر درس کردنش طول کشید😑😑😑و سرپا بودم🥲
و عکسشو با اینکه خیلی عجله ای و وسط کلی کار و شلوغی گرفتم ولی خیلی دوسدارم😍😍😍😍البته دقیقا اونی ک تو ذهنم بود نشد ولی خب عجله ای دیگه😉وقت نداشتم سرش وقت بزارم🙄
کدوهاشم محلیه ها😍مامان بزرگ جانم کاشته😍
تا پستی دیگر بدرود
اودابز🥰🚶🏻‍♀️🍁🍁
...