عکس زرشک پلو
مرغ
لیلا
۱۲۳
۱.۵k

زرشک پلو مرغ

۱۸ آبان ۰۰
سلام روزتون بخیرو نیکی عشقا.حال دلهاتون خوب💚💐

امروز را خوشبخت باش
همان باش که می خواهی
اگه دیگران آن را دوست ندارن
بگذار دوست نداشته باشن
ولی تو همیشه همانی باش
که خودت دوست داری
خوشبختی یک انتخاب است
راضی نگه داشتن همه نیست❤❤
18 آبان 1400🍁🍂
...