عکس کباب تابه ای مرغ
مـریم
۱۱۴
۲.۱k

کباب تابه ای مرغ

۲۵ آبان ۰۰
برای هرانسانی
معجزه ای ازطرف خدا تعیین شده
که قطعأ در زندگی،
در زمان مناسب نمایان خواهد شد!
یک شخص خاص،
یک اتفاق خاص،
یا یک موهبت خاص... منتظر اعجاز خدا در زندگیت باش،
بدون ذره ای تردید!
زندگی درست مثل نقاشی کردن است.
خطوط را با امید بکش...
اشتباهات را با آرامش پاک کن...
قلم مو را در صبر غوطه ور کن...
و باعشق رنگ بزن...☺️❤️💫
...
نظرات