عکس مربا به
art-chef3
۳۳۹
۲.۳k

مربا به

۲۹ آبان ۰۰
من خانه ام را پُر میکنم از عطرزندگی
گل میخرم
نان گرم میکنم
شعر مینویسم
وباور میکنم کلام فروغ را :زندگی، یعنی همین بهانه های کوچک خوشبختی ........
#صبحانه#مربای_به
...
نظرات