عکس نان هندی
sepide
۱۲۹
۱.۷k

نان هندی

۱۷ آذر ۰۰
💛 یک روزهایی را باید اختصاص داد به بی خیالی...
🧡 نه به دغدغه ای فکر کرد
❤ نه غصه ای خورد
💙 نه نگرانِ چیزی بود.
💜 یک روزهایی را باید از تویِ تقویمِ دنیا بیرون کشید
🤎 و برایِ خود زندگی کرد...

🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁
...
نظرات