عکس کیک اسفنجی

کیک اسفنجی

۲۰ آذر ۰۰
گفتم که دل
اهل جنون را
به چه بستی ..؟

دستی به سر زلف
شکن بر شکنش کرد ...

#فروغى_بسطامی
...
نظرات