عکس خمیر پیراشکی فوری
نرجس بانو☘️
۱۵۲
۱.۵k

خمیر پیراشکی فوری

۲۳ آذر ۰۰
#انرژی_مثبت😍

هیچڪس از ڪنار گل دست خالی بر نمی‌گردد

گلاب‌گیر به گلاب میرسد
ڪندو دار به عسل،
نقاش به نقش
عڪاس به عڪس
بلبل به آواز
بیاییم همچون گل باشیم و چشمه‌ خیر و نیڪی

#نفس_حبیبم #نرگس_پز #خمیر_پیراشکی_فوری #نان_شکلاتی #نان
...