عکس آش عدس و بلغور سنندج
رویا۱۳۴۸
۰
۱.۴k

آش عدس و بلغور سنندج

۶ دی ۰۰
#آش و حلیم#آشبلغور#آش بلغور کردستان#سایر استانها#آش سنندج
...