عکس سالاد الویه ساده
خورشیدطلایی
۳۶
۶۳۱

سالاد الویه ساده

۲۰ دی ۰
#سالاد#سالاد_الویه_ساده
#قرار_گروهی_دوستانه
❤آشپزی به وقت عشق❤
❤🪄❤🪄❤🪄❤🪄❤🪄❤🪄❤🪄❤🪄❤🪄❤
سلام دوست جونیا🙌🏻
قرارمون سالادسزاریاسالادخسروشاهی بودکه متاسفانه بخاطریه گرفتاری که برام پیش اومدنتونستم اون سالادهارادرست کنم وخیلی اورژانسی برای اینکه به قراربرسم به درخواست خانواده یک سالادالویه ساده درست کردم وچون ساده بودیه عکس ساده هم گرفتم. امیدوارم شماساده نبینیدچون شماهاخیلی مهربونید. دوستون دارم وامیدوارم تواین شبهای سردزمستونی محفلتون گرم گرم باشه.
دلتـون شاد، لبتون خندون، سفره هاتون پربرکت 😊😊😊
❤🪄❤🪄❤🪄❤🪄❤🪄❤🪄❤🪄❤🪄❤🪄❤
...
نظرات