عکس کیک شیفون
sedi
۹۶
۲.۴k

کیک شیفون

۲۱ دی ۰۰
آدمهایی هستند که خوبند
خوب بودن به خوردشان رفته
آمده اند که مهر بیاورند
نه جنسیتشان مهم است
نه عقایدشان
نه سنشان
نه تحصیلاتشان
آدمهای ”خوب” همیشه ماندگارند

#vanilla_cake_sedi
...
نظرات