عکس کیک اسفنجی

کیک اسفنجی

۲ بهمن ۰
‏یه کسی کارما‌رو خیلی قشنگ تعریف کرده بود. میگفت کارما یعنی:
زندگیت پر از آدمهایی میشه که تو برای دیگران بودی.
...
نظرات