عکس خمیر جادویی
_nafiseh.64
۳۲۲
۷.۲k

خمیر جادویی

۱۳ شهریور ۹۴
اینم گلهایی که با خمیر جادویی درست کردم داخلشم با سالاد الویه پر کردم سر کفشدوزک زیتون سیاه وخالهاش رو با پوره آلوچه های بازاری گذاشتم
...
نظرات