عکس خورشت سبزی
حدوکدو
۳۱۵
۳.۴k

خورشت سبزی

۱۰ بهمن ۰
عکسم افتاده داخل کاسه ها ستاره گذاشتم روش😋😉😀
گلیمم خودم بافتم گفته بودم قبلا دوس داشتم دوباره بگم 😅😄😁
...