عکس خورشت قیمه بادمجان
رویا۱۳۴۸
۱۰۲
۱.۳k

خورشت قیمه بادمجان

۱۳ بهمن ۰۰
نوکنیدجامه را 👚👕👗👗👔👚👕👕👚
پاک کنیدخانه را، 🚿
گل بزنید قبله را، 🌷🌿🎋💐🌹🌺🌷🌹💐🌺💐
ماه رجب میرسد/
هوش کنیدمست را
،آب زنیددست را، 💦💧💦💧💦💧💦💧
💦🙌
سجده کنیدهست را 🙏،
ماه رجب میرسد/سیرکنیدگشنه را
،آب دهیدتشنه را 🍶،
دورکنیدغصه را
،ماه رجب میرسد/عفوکنید بنده را 💑،
أرج نهید زنده را 👪 ،یادکنید رفته را
،ماه رجب میرسد.
🌼♻🌼♻🌼♻🌼♻🌼♻🌼🌿🌱💐🌻

امام باقر(علیه السلام) :
✨هرمومنی راکه دوست دارید رسیدن این ماه رابه اومژده دهید
♻پیشاپیش
فرارسيدن ماه رجب رو تبریک عرض میکنم 🎀🙏🏼#خورش#انواع.خورش#خورشت قیمه.بادمجان
...
نظرات