عکس دونات با خمیر هزار کاره

دونات با خمیر هزار کاره

۲۸ بهمن ۰
یکی گفت: چه دنیای بدی
حتی شاخه های گل هم خار دارند!

دیگری گفت؛چه دنیای خوبی
حتی شاخه های پر خار هم گل دارند!

عظمت در تفکر است،
نه در آنچه می بینید


...
نظرات