عکس کلوچه کشمشی
خورشیدطلایی
۱۹
۶۹۷

کلوچه کشمشی

۱۰ اسفند ۰۰
#کلوچه#کلوچه_کشمشی
#عیدمبعث💐
💚💖💚💖💚💖💚💖💚💖💚💖💚💖💚💖💚💖💚
ای احمدیان به نام احمد صلوات

هر دم به هزار ساعت از دم صلوات

از نور محمدی دلم مسرور است
پیوسته بگو تو بر محمد صلوات

🌋الّلهُمَّ 🌟💐
🌋صلّ🌟💐
🌋علْی 🌟💐
🌋محَمَّدٍ 🌟💐
🌋وآلَ🌟💐
🌋محَمَّدٍ🌟💐
🌋وعَجِّل🌟💐
🌋 فرَجَهُم🌟💐
🌋الّلهُمَّ 🌟💐
🌋صلّ🌟💐
🌋علْی 🌟💐
🌋محَمَّدٍ 🌟💐
🌋وآلَ🌟💐
🌋محَمَّدٍ🌟💐
🌋وعَجِّل🌟💐
🌋 فرَجَهُم🌟💐

مبعث رسول اکرم محمد مصطفی (ص) بر شما مبارک🌷🍃
💚💖💚💖💚💖💚💖💚💖💚💖💚💖💚💖💚💖💚
...
نظرات