عکس شله زرد
و آش رشته
leila sadri
۵۶
۲.۴k

شله زرد و آش رشته

۱۲ اسفند ۰
خیرات اموات (پدر و مادرم)
باورم نیست هنوز که تو نباشی بابای دوست داشتنی و مهربانم . هنوز قلبم نبودنت را ندیدنت را باور ندارد . هنوز تو را زنده میبینم در خانه خودت مهربان لبخند بر لب به استقبالم میایی ...‌. هنوزم دوست دارم بیایم کرج منزل تو و تو در خانه باشی .... چشم براه با لبخندی مهربان و رویی گشاده .... منتظر آمدن من.... در خیالم اینگونه است .
دوست دارم تو به دنبالم بیایی و مرا از این جهان ببری ... این دیگر آرزویم شده که تو دست مرا بگیری و با خود ببری نه عزراییل

** ببخشید دوستان اگه کامنتها رو بستم عذر میخوام . قبلا خیلی دوستان تسلیت گفتن روی ماه همه تون رو میبوسم نمیخواستم دوباره به زحمت بیافتید .

فقط اگه زحمتی نیست یک فاتحه بخونید کافیه **
...
نظرات