عکس رولت خرما و بیسکوییت
محبوبه عباسی
۴۸۶
۵.۷k

رولت خرما و بیسکوییت

۲۵ فروردین ۰۱
ابوالحسن خرقانی می گوید:
جواب چهار نفر مرا سخت تکان داد!
اول: مرد فاسدی از کنارم گذشت و
من گوشه لباسم را جمع کردم تا به او نخورد!
او گفت: ای شیخ ! خدا
میداند که فردا حال ما چه خواهد شد...
دوم: مستی دیدم که افتان و
خیزان در جاده های گل آلود میرفت...
به او گفتم: قدم ثابت بردار تا نلغزی!
گفت:من بلغزم باکی نیست...
به هوش باش تو نلغزی شیخ!
که جماعتی از پی تو خواهند لغزید...
سوم:کودکی دیدم که چراغی در دست داشت
گفتم: این روشنایی را از کجا آورده ای؟!
کودک چراغ را فوت کرد و آنرا خاموش ساخت و
گفت: تو که شیخ شهری بگو که این روشنایی کجا رفت؟!
چهارم: زنی بسیار زیبا که در حال خشم از شوهرش شکایت می کرد!
گفتم: اول رویت را بپوشان بعد با من حرف بزن!
گفت: من که غرق خواهش دنیا هستم چنان از خود بی خود شده ام که از خود خبرم نیست، تو چگونه غرق محبت خالقی که از نگاهی بیم داری؟!#محبوبه_عباسی
#رولت_خرما_بیسکویت
#رمضان۴۰۱

با تشکر از لیلای عزیز بابت دستور خوبشون
لینک دستور
https://sarashpazpapion.com/recipe/deec1a1e0bf97c46fee63bb46b35f7ce
...
نظرات