عکس قرارمعنوی...
عدس پلو مخلوط

قرارمعنوی... عدس پلو مخلوط

۲۷ فروردین ۱
#قرار_معنوی با #شهید_علی_حیدری
🌹🌿🌹اللهم صل علی محمدوال محمد🌹🌿🌹
#قرارمعنوی #شهدا #رمضان #عدس_پلو
...