عکس کیک بهاری
art-chef3
۴۵۷
۲.۶k

کیک بهاری

۲۹ فروردین ۰۱
تو یک سال نیستی تمام سالی ......
تو یک شب یایک کتاب ویک قطره نیستی.....
تو یک نقاشی یا تابلویی یر دیوار نیستی.....
اگر دقیقه ای نباشی ........
ساعت ها از کار می افتند......
خانه ها برهوت می شوند......
کوچه ها اشک می ریزند.....
پرندگان سیه پوش می شوند.....
شعرهد نیست می شوند.....
درخت هاشکوفه نمی دهند......
عشق یعنی تو
نفس بعنی تو
زندگی یعنی تو
همه چیز من یعنی تو....
...
نظرات