عکس دلمه برگ مو♡
♡Chef_Janan♡
۳۹
۴۶۰

دلمه برگ مو♡

۷ اردیبهشت ۱
دختر قدرتمندی درون من هست، دختری که قسم خورده تسلیم نشود!
دختری که با تمام ظرافت، جسورانه ایستاده و برای آرزوهاش می‌جنگد. دختر قدرتمندی درون من هست، دختری که از کسی کمک نمی‌گیرد. که ماهرانه مراقب است من زمین نخورم.
دختری با نگاهی مسلط و کلامی بانفوذ، که در گوش من زمزمه می‌کند «ادامه بده، تو قوی‌تر از این حرف‌هایی»، و با حرف‌هایش، معجزه اتفاق می‌افتد.
دختر قدرتمندی درون من هست، با ذهنی سرشار و توانمندی‌های بسیار. دختری از جنس عشق و نور و آرامش، آنقدر آرام و رها که در سخت‌ترین و غیرقابل تحمل‌ترین شرایط روزگار، یک لبخندش، همه چیز را درست می‌کند.
دختر قدرتمندی درون من هست، دختری که محکم است، مستقل است، شکوفاست، و خودش برای آرزوهای خودش آستین بالا زده. دختری که ادامه‌دهنده‌ترین است و جسورترین.
جنگجوی کوچکی که اراده می‌کند، یک‌تنه می‌جنگد، تلاش می‌کند و به‌دست می‌آورد.
دختر بینظیر و قدرتمندی درون من هست...

#جانان #دلمه #خوشمزه #دلمه_برگ_مو #بهار #جذاب #غوره #بلوچ
...