عکس قرمه سبزی
Ghazaleh_m
۶۲
۱.۴k

قرمه سبزی

۲۰ شهریور ۹۴
خیلی حوصله تزئینات نداشتم ،هدف فقط خوردن بود.ولی قرمه سبزیام تعریف نباشه عالیه
...
نظرات