عکس خورش قرمه سبزی
محبوبه عباسی
۷۴۵
۵.۷k

خورش قرمه سبزی

۳۱ شهریور ۰۱
من یاد گرفتم هیچ وقت نباید
به بودن آدما اصرار کرد ...
نباید مدام به فکر این باشم که
از دستشون میدم یا نه !

من فقط یاد گرفتم که آدم بهتری باشم
مهربون ترین باشم همیشه هم حواسم
بهشون باشه نذارم قند تو دلشون
آب بشه
ولی اگه دیگه خواستن برن
خودم درو براشون باز می کنم
خودم بدرقشون می کنم و
هیچ وقت، هیچ وقت نمیزارم
بر گردن به زندگیم ...
من یاد گرفتم
بزارم آدما برن دنبال لیاقتشون ...!


#محبوبه_عباسی
#قرمه.سبزی
#روزآخرتابستان۱۴۰۱

پاییزتون پر از عشق و آرامش
...
نظرات