عکس خمیر پایه شیرینی عید

خمیر پایه شیرینی عید

۱۱ اردیبهشت ۰۱
.
پروردگارا
این نمازِ نیاز و دعا ، از من بپذیر و
این عید فرخ و فرخنده را
نوشِ دلم کن
..
عید فطر بر عاشقان مبارک


لینک رسپی شیرینی های مربایی👇

https://sarashpazpapion.com/recipe/722930641210165cb8a1027f5f47c1c9
...