عکس دمپخت عدس وگوجه
nastaran...
۱.۴k
۱.۴k

دمپخت عدس وگوجه

۲ ماه پیش
#قرارگروهی
#❤آشپزی_به_وقت_عشق❤
کدوم عکس قشنگتره؟
دستور از خودمه😉#لینکـ دستور
https://sarashpazpapion.com/recipe/3d893126f0ff84fc9418ee6b10df1a49
#دمپخت#عدس#گوجه#قرارگروهی
...
نظرات