عکس کیک خیس شکلاتی...
Maman Amir
۲.۲k
۱.۵k

کیک خیس شکلاتی...

۲۹ اردیبهشت ۰۱
تا دندون داری بخند😁
تا چشم داری ببین😍
تا گوش داری گوش کن😌
تا سالمی زندگی کن🥰
یادت باشه دنیا منتظر هیچ کس نمی مونه🥺
به لبخند زدن ادامه بده☺
چون زندگی زیباست...🙆🏻‍♀️🌿

شبنم قشنگم😘
رفیق ترینم تولدت مبارک 🥳
برسی به آرزوهای کوچیک وبزرگت 🤩

https://sarashpazpapion.com/user/5eb14683847801.91141693
...