عکس خورشت نخود فرنگی
mikhak1986
۹
۵۶۷

خورشت نخود فرنگی

۳ خرداد ۰۱
‍ خداوند از ما نمی خواهد
کارهای بزرگی را به ثمر رسانیم؛
او فقط از ما می خواهد
کارهای کوچک را
با عشقی شگرف
انجام دهیم...

#خورشت#خورشت_نخود_فرنگی#خوشمزه#عاالی
#آشپزی#عشق_علاقه#هنر_سلیقه
#💚آشپزخونه_قلب_خونه💚
#شعار_نرگس_پتوس🪴🪴🪴🪴🪴
#نرگس#کاکتوس🌵🌵🌵🌵🌵
...