عکس دلمه برگ کلم با رب انار
خورشیدطلایی
۴۰
۷۹۳

دلمه برگ کلم با رب انار

۱۰ خرداد ۰۱
#دلمه#دلمه_برگ_کلم_بارب_انار
#قرارگروهی_دوستانه
❤آشپزی به وقت عشق ❤
دوستای گلم به کپشن هم یک نگاهی بندازیدزیباست 😍🥰
🦋🌷🍃🦋🌷🍃🦋🌷🍃🦋🌷🍃🦋🌷🍃🦋🌷🍃🦋
لینک دستورپخت دلمه برگ کلم بارب انار👇🏻👇🏻👇🏻🦋
https://sarashpazpapion.com/recipe/4nd41bubdhavhb06jjjgqbrt8qc7l1va
دوستان خوبم سلام
برای اولین باربودکه دلمه برگ کلم درست میکردم همیشه دلمه برگ موپخته بودم واینبارخواستم تنوع داشته باشیم بانظرخانواده این دستورراانتخاب کردم وانصافاخیلی خوشمزه شده بوداصلافکرنمیکردم به غیرازدلمه برگ موبقیه دلمه هااینقدرخوشمزه باشن .بهرحال تجربه خوبی بودوراضی بودم .البته بخاطررب اناررنگ دلمه هاتیره میشه ولی طعمش واقعاعالی بود.مخصوصاادویه ای که توخوددستورپیشنهادشده خیلی عطروبوی خوبی داشت وبه طعم خوش غذاکمک میکرد .پیشنهادمیکنم ازاین دستوراستفاده کنیدپشیمون نمیشید 😍🥰
🐸کپشن هم درموردکلم بود😍💚
😂خیلی زیباست حتما بخوانید...!!!👇🏻👇🏻👇🏻🦋🌷🍃🦋

شخصی برای اولین بار یک کلم دید.

اولین برگش را کند،
زیرش به برگ دیگری رسید و زیر آن برگ یه برگ دیگر و ...

با خودش گفت:
حتما یک چیز مهمیه که اینجوری کادوپیچش کردن ...!
اما وقتی به تهش رسید وبرگها تمام شد متوجه شد که چیزی توی اون برگها پنهان نشده،
بلکه کلم مجموعه‌ای از این برگهاست ...

حکایت زندگی هم این چنین است
ما روزهای زندگی رو تند تند ورق
می زنیم و فکر می کنیم چیزی اونور روزها پنهان شده،
درحالیکه همین روزها آن چیزی ست که باید دریابیم و درکش کنیم...
و چقدر دیر می فهمیم که بیشتر
غصه‌هایی که خوردیم،
نه خوردنی بود نه پوشیدنی،

فقط دور ریختنی بود.!

✨زندگی، همین روزهایی است که منتظر گذشتنش هستیم
🦋🌷🍃🦋🎼💜🌞💜🎼🦋🌷🍃🦋
...
نظرات