عکس  شامی مرغ
رزا بانو
۲۱
۷۱۲

شامی مرغ

۲۲ شهریور ۹۴
من مواد را به سیخ کشیدم بعد تو تابه با کمی کره گذاشتم با حرارت ملایم سرخ بشه .عالی شد.
...
نظرات