عکس بژی کرمانشاهی
فافا
۸۳
۹۴۴

بژی کرمانشاهی

۲۲ خرداد ۰۱
پست شصت و چهارم⚘

بی تو با قافله ی

غصه و غم ها چه کنم؟!

تار و پودم تو بگو

با دل تنها چه کنم ؟!

شهریار


#بژی#شیرینی#خوشمزه#کرمانشاهی#ساده#کوردی#عالی#فافاپز#محلی#دیزاین#گندمی
...
نظرات